KERR   ABOUT  US
When Customer Talk, we listen.
Kerr เป็นบริษัทในเครือ  Sybron Dental Specialties ผู้ผลิตวัสดุทันตกรรมระดับโลก ก่อตั้ง
ในปี 1891 มีฐานการ ผลิตอยู่ที่เมือง ออเร้นจ์ เคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ระเทศสหรัฐอเมริกา
นับตั้งแต่ก่อตั้ง   เคอร์มุ่งมั่นค้นคว้าและ  พัฒนาวัสดุเพื่อให้ทันตแพทย์ได้ใช้ทันตวัสดุ ที่มี
ประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้ บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญใน การคิดค้นวัสดุสำหรับ งาน
ทันตกรรมบรูณะ และทันตกรรมประดิษฐ์เป็นพิเศษมีวัสดุมากมายที่ทันตแพทย์ทั่วโลก
ต่างคุ้นเคย
 
ปัจจุบัน Kerr เป็นผู้นำในด้าน Esthetic Dentistry เรามุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง การ
อบรมและฝึกปฏิบัติการแก่ทันตแพทย์ที่สนในงานในด้านนี้ทั่วโลก เฉพาะใน ประเทศไทย
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดให้มีคอร์ส
ฝึกปฏิบัติมากมายอาทิ  Art  and  Science  of  Esthetic  Anterior  Restorations, Direct
Esthetic Veneer, Dental Academy Fantasia, All About Esthetics Inlay - Onlay Kerr
มีหลักการทำงานว่า When customer talk, we listen. เพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ ผลิตภันฑ์
ที่มีคุณภาพสูงสุด และปรับปรุงการบริการ สร้างความพึงพอใจแก่ทันตแพทย์ ซึ่งมิใช่เพียง
ลูกค้า ของเราแต่ยังเป็นหุ้นส่วนทางอาชีพ เรา พร้อมจะเป็นผู้ผลิต และนำเสนอ ทันตวัสดุ
เพื่อความสำเร็จในการรักษาของทันตแพทย์ทุกท่านที่ให้แก่คนไข้ทุกคนจน เกิดความพอใจ
และมีรอยยิ้มที่สวยงาม

Copyright @ 2007 SDS Kerr Co.,Ltd .All Rights Reserved | Terms of Use | Privacy contact us : marketing.thailand@kavokerr.com

SDS Kerr Co., Ltd. 121/33 RS Tower, 8 Floor, Ratchadapisek Road, Din Daeng, Din Daeng, BKK 10400, Thailand Tel:0 2248 5140 Fax:0 2248 5150